Wie zijn wij - SIGV Coöperatie
Tolken en vertalen met een
maatschappelijke doelstelling
Selecteer een pagina

Wij spreken uw taal.

De SIGV Tolken en Vertalers zijn de enigen in Nederland die erkend zijn door de overheid als de specialisten op dit gebied.

Onze coöperatie

De SIGV Tolken en Vertalers Coöperatie U.A. is een coöperatie zonder winstoogmerk en is opgericht in 2013 door de Vereniging van SIGV-Gerechtstolken en Juridisch Vertalers met als doel om haar klanten op een zo efficiënt mogelijke wijze te voorzien van tolk en vertaaldiensten.

Tot voor kort was u als klant alleen aangewezen op bemiddelingsbureaus voor uw vertaling of tolkdienst. Bemiddelingsbureaus hebben te maken met veel overheadkosten die aan u worden doorberekend. Daarnaast

moeten deze bureaus ook nog winst maken en ook dit wordt u in rekening gebracht. Onze filosofie luidt: breng tolken en vertalers en de klant rechtstreeks tot elkaar zonder onnodige kosten voor de klant. Ons coöperatieve systeem heeft voor u als voordeel dat u geen kosten betaalt voor overhead en winst. Doordat wij geen winstoogmerk hebben, krijgen onze tolken en vertalers een betere beloning voor hun werk, hetgeen ook weer ten goede komt aan de kwaliteit van uw vertaling.

Wat zijn de kosten?

Wanneer is een beëdigde vertaler nodig?

Een beëdigde vertaling is nodig wanneer u te maken heeft met officiële documenten die bijvoorbeeld gebruikt moeten worden in een juridische procedure voor de rechtbank. Dit kan een huwelijksakte, echtscheidingsakte, uitreksel uit de GBA enz. zijn. Sommige officiële documenten die afgegeven zijn door overheidsinstanties en die bestemd zijn voor het buitenland, dienen ook te worden gelegaliseerd; althans voor landen die het apostilleverdrag niet hebben ondertekend.

Dit betekent dat het document, nadat het is voorzien van een beëdigingsstempel door de vertaler, ook voorzien moet worden van een stempel van de rechtbank ter legalisatie van de handtekening van de vertaler.

Voor al uw vragen omtrent de beëdiging en apostilles kunt u contact met ons opnemen. Wij voorzien u graag van advies.

Trotse opdrachtgevers

Gespecialiseerd op deze gebieden

Onze tolken en vertalers hebben een jarenlange ervaring met het vertalen van documenten en gesprekken voor o.a. overheidsdiensten. Zij worden hetzij rechtstreeks ingezet, hetzij via bemiddeling. Hier een korte opsomming:

Rechtbanken en Gerechtshoven
Raad voor de Kinderbescherming
Het gevangeniswezen
GGZ instellingen
Ziekenhuizen

Immigratie en Naturalisatiedienst
Vreemdelingendienst van de Politie
Congressen
Advocatuur
Notariaat