Tolken - SIGV Coöperatie
Tolken en vertalen met een
maatschappelijke doelstelling
Selecteer een pagina

Wat zijn de kosten?

  VertalingTolkdienst

  Mijn taal staat er niet tussen

  Bel mij terug

  Wat zijn de kosten?

   VertalingTolkdienst

   Mijn taal staat er niet tussen

   Bel mij terug

   Onze tolken zijn de absolute specialisten op het gebied van tolkdiensten voor de Rechtspraak. Zij hebben hiervoor de SIGV-opleiding gevolgd en voldoen daarmee als enigen in Nederland aan de eisen voor specialisatie in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers.

   Onze tolken zijn op grond van opleiding en jarenlange ervaring in staat om processen simultaan fluisterend te vertalen, hetgeen ten goede komt aan de efficiëntie van een proces. Hierdoor duren de zittingen gemiddeld bijna de helft korter dan wanneer een niet-gespecialiseerde tolk wordt ingezet. Daarnaast beschikken onze tolken over een tolkenpas die is afgegeven door Bureau Wbtv waardoor zij sneller toegang hebben tot gerechtsgebouwen dan niet-registertolken. Hierdoor ondervinden zij geen onnodige vertraging door controles bij de poorten van gerechtsgebouwen.


   Onze tolken zijn dankzij hun specialisatie opleiding als gerechtstolk uiterst deskundig en in staat om u en uw cliënt bij te staan tijdens zittingen en staan garant voor de beste kwaliteit. Zij zijn in staat om uitermate deskundig en efficiënt te vertalen. Zij beheersen de onmisbare tolktechnieken die nodig zijn tijdens een proces en zijn in staat om simultaan fluisterend te tolken, waardoor belangrijke informatie niet verloren gaat.

   Uiteraard kunnen onze tolken ook een gesprek tussen u en uw cliënt bij u op kantoor of een andere locatie vertalen. Zij maken hierbij gebruik van het consecutief tolken.


   Onze tolken hebben door hun jarenlange ervaring met het vertalen voor de rechtspraak ook een expertise opgebouwd op het gebied van tolken tijdens gesprekken op het politiebureau en in huizen van bewaring. Onze tolken worden daarom heel vaak ingezet voor dergelijke diensten. Ook beheersen onze tolken de techniek van het telehoren. Dit is een situatie waarin een cliënt of verdachte vanuit een huis van bewaring via een beeldverbinding contact heeft met een rechtszaal vanwaaruit vragen gesteld worden. De tolk zit meestal naast de betrokkene in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte.


   Onze tolken worden sinds jaar en dag ingezet tijdens zittingen in het kader van een ondertoezichtstelling (ots); ook hierbij geldt dat zij tijdens een zitting kunnen terugvallen op hun opleiding als gerechtstolk waarin veel aandacht is besteed aan tolktechnieken en terminologie die onmisbaar zijn voor dergelijke zittingen. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van tolktechnieken als simultaan en simultaan fluisterend tolken.


   Onze tolken worden in het kader van de voogdij of de ondertoezichtstelling vaak ingezet om gesprekken te vertalen tussen ouders en medewerkers van Bureau Jeugdzorg en andere hulpverlenende instellingen. Hierbij kunnen onze tolken de juiste tolktechnieken toepassen als gesprekstolken en consecutief tolken.


   Onze tolken zijn de absolute specialisten op het gebied van tolkdiensten voor de Rechtspraak. Zij hebben hiervoor de SIGV-opleiding gevolgd en voldoen daarmee als enigen in Nederland aan de eisen voor specialisatie in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers.

   Onze tolken zijn op grond van opleiding en jarenlange ervaring in staat om processen simultaan fluisterend te vertalen, hetgeen ten goede komt aan de efficiëntie van een proces. Hierdoor duren de zittingen gemiddeld bijna de helft korter dan wanneer een niet-gespecialiseerde tolk wordt ingezet. Daarnaast beschikken onze tolken over een tolkenpas die is afgegeven door Bureau Wbtv waardoor zij sneller toegang hebben tot gerechtsgebouwen dan niet-registertolken. Hierdoor ondervinden zij geen onnodige vertraging door controles bij de poorten van gerechtsgebouwen.

   Onze tolken zijn dankzij hun specialisatie opleiding als gerechtstolk uiterst deskundig en in staat om u en uw cliënt bij te staan tijdens zittingen en staan garant voor de beste kwaliteit. Zij zijn in staat om uitermate deskundig en efficiënt te vertalen. Zij beheersen de onmisbare tolktechnieken die nodig zijn tijdens een proces en zijn in staat om simultaan fluisterend te tolken, waardoor belangrijke informatie niet verloren gaat.

   Uiteraard kunnen onze tolken ook een gesprek tussen u en uw cliënt bij u op kantoor of een andere locatie vertalen. Zij maken hierbij gebruik van het consecutief tolken.

   Onze tolken hebben door hun jarenlange ervaring met het vertalen voor de rechtspraak ook een expertise opgebouwd op het gebied van tolken tijdens gesprekken op het politiebureau en in huizen van bewaring. Onze tolken worden daarom heel vaak ingezet voor dergelijke diensten. Ook beheersen onze tolken de techniek van het telehoren. Dit is een situatie waarin een cliënt of verdachte vanuit een huis van bewaring via een beeldverbinding contact heeft met een rechtszaal vanwaaruit vragen gesteld worden. De tolk zit meestal naast de betrokkene in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte.

   a class=”et_pb_button et_pb_button_0 knop-balk knop-naar-midden et_pb_bg_layout_light” href=”#”>Vraag uw offerte aan

   Onze tolken worden sinds jaar en dag ingezet tijdens zittingen in het kader van een ondertoezichtstelling (ots); ook hierbij geldt dat zij tijdens een zitting kunnen terugvallen op hun opleiding als gerechtstolk waarin veel aandacht is besteed aan tolktechnieken en terminologie die onmisbaar zijn voor dergelijke zittingen. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van tolktechnieken als simultaan en simultaan fluisterend tolken.

   Onze tolken worden in het kader van de voogdij of de ondertoezichtstelling vaak ingezet om gesprekken te vertalen tussen ouders en medewerkers van Bureau Jeugdzorg en andere hulpverlenende instellingen. Hierbij kunnen onze tolken de juiste tolktechnieken toepassen als gesprekstolken en consecutief tolken.

   Tolkdiensten

   Tolken is een manier van vertalen om mondelinge communicatie mogelijk te maken tussen twee of meerdere personen. Daarvoor kennen we verschillende technieken:

   Simultaantolken: is het direct vertalen van een gesprek, al dan niet gebruikmakend van een draadloos communicatiesysteem.

   Congrestolken: is het simultaan vertalen van een toespraak of lezing vanuit een geluidsdichte cabine tijdens bijvoorbeeld een congres waarbij gebruik wordt gemaakt van een draadloos communicatiesysteem.

   Gesprekstolken: is een vorm van consecutief tolken met het verschil dat dit een techniek is die veelal wordt toegepast op het vertalen van een gesprek tussen enkele personen zoals bijvoorbeeld een gesprek tussen advocaat en cliënt.