Tolk rechtbank | SIGV Coöperatie
Tolken en vertalen met een
maatschappelijke doelstelling
Selecteer een pagina

Wat zijn de kosten?

  VertalingTolkdienst

  Mijn taal staat er niet tussen

  Bel mij terug

  Wat zijn de kosten?

   VertalingTolkdienst

   Mijn taal staat er niet tussen

   Bel mij terug

   De tolk in een rechtbank: onmisbaar voor een strafproces

   Niet iedereen is de Nederlandse taal machtig. Toch zijn er veel zaken binnen het strafproces die zo goed mogelijk moeten verlopen. Zowel getuigen als verdachten moeten zo goed mogelijk bijgestaan worden in een strafproces, zodat er een eerlijke uitslag kan komen. Een tolk in de rechtbank is dan onmisbaar. Deze tolk kan ervoor zorgen dat alles duidelijk is van iedere partij, maar ook dat degene zijn eigen standpunt kan verduidelijken. Maar waarom is deze professional dan zo onmisbaar in plaats van uitsluitend de vertaalde documenten overhandigen?

   Begrijpen wat er gebeurt

   In Nederland geldt dat iedereen binnen een strafproces zo eerlijk en gelijk mogelijk behandeld moet worden om het onderzoek goed te laten verlopen. Dit betekent dat het strafprocesrecht begrepen moet worden door iedere partij, zelfs als deze de Nederlandse taal niet machtig is. Iedereen moet bijvoorbeeld begrijpen wat er gebeurt en hun eigen standpunt naar voren kunnen brengen. Met een taalbarrière is het niet eenvoudig om goed verstaanbaar te zijn en er kan snel miscommunicatie ontstaan. Een tolk in de rechtbank kan ervoor zorgen dat alles live vertaald is, zodat er geen onduidelijkheden zijn aan het einde van de zitting.

   Standpunten duidelijk maken in de zaak

   Het gaat hierbij in eerste instantie om de uitleg van de zaak. Zowel de verdachte als de getuigen moeten weten waarvoor ze in de rechtbank aanwezig zijn en welk strafproces loopt. Ook maakt de rechter duidelijk welke straffen er geëist zijn tegen de verdachte. Vanaf dat moment mogen de bewijzen aangedragen worden. De professional kan via de moedertaal communiceren en dit zo goed mogelijk vertalen voor de rechter en alle andere betrokkenen. Dit maakt het vaak eenvoudiger om een bepaald punt duidelijk te maken.

   Rechten op een rij gezet

   Het draait echter niet alleen om het duidelijk krijgen van de standpunten en het begrijpen van het strafrechtproces. Volgens de wet moet iedereen weten wat hun rechten zijn binnen een strafzaak. In de wet staat daarom ook omschreven dat er een tolk benodigd is voor mensen die de Nederlandse taal niet goed spreken. U kunt daarom een verzoek indienen bij de officier van justitie om de professional te laten helpen bij de vertalingen. Of het nu gaat om een tolk voor Turks of een andere taal, de rechten komen duidelijk naar voren en iedereen kan optimaal gebruik maken van het spreekrecht.

   De rol van de tolk uitgelegd

   Maar wat doet de tolk dan precies tijdens een rechtszaak? Deze tolk speelt een cruciale rol tijdens het proces, vooral als de verdachte niet goed kan horen of spreken. Alles wat de rechter of betrokkenen zeggen tijdens de zaak wordt vertaald in gebarentaal. Zo kan iedereen begrijpen wat ter sprake komt en ontstaat er een soepele communicatie. Het is daarom van belang dat de tolk deze gebarentaal volledig begrijpt en tevens het vakjargon vanuit de rechtszaal kan vertalen.

   Communiceren in een andere taal

   Voor mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, dan heeft de professional een geheel andere rol in het proces. Deze professional zorgt namelijk voor een goede vertaling van Nederlands naar Spaans of een andere taal, zodat iedereen met elkaar kan communiceren. Daarbij is in de wet vastgelegd dat het onderzoek niet voortgezet kan worden zonder de bijstand van de tolk. Uw rechten blijven hiermee gewaarborgd en u kunt ervan uit gaan dat er een eerlijk proces ontstaat. U hoeft niet meer bang te zijn dat bepaalde bewijslasten niet meerekenen omdat u zich niet meer kunt verduidelijken.

   Bezwaar maken tegen de tolk

   Bij de tolk inhuren draait het allemaal om goed gekwalificeerde tolken. Het kan echter zijn dat een tolk niet de juiste taal spreekt. Denk bijvoorbeeld aan dialecten uit bepaalde regio’s, waardoor u de professional niet goed verstaat. Het kan veel verwarring met zich meebrengen. Als u de tolk niet kunt verstaan vanwege een dialect kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van deze persoon. In dit geval neemt de rechter een besluit en kan aangeven dat er een nieuwe tolk moet komen. Zorg er daarom voor dat u open en eerlijk blijft over het verloop van de communicatie. Uiteindelijk leidt het immers tot problemen voor uzelf als u niet goed kunt communiceren met de professional.

   Beëdiging en de kwalificaties

   De tolk moet dus voldoen aan bepaalde kwalificaties voordat u hier gebruik van kunt maken. U kunt het vergelijken met de vertalers van een vertaalbureau die aan moeten tonen dat ze kennis van een taal hebben. Zo mogen de tolken in de rechtszaal niet ingezet zijn in een andere kwaliteit van het onderzoek. De professional moet onpartijdig en professioneel zijn. Tevens moet iedere tolk beëdigd zijn voordat deze mag vertegenwoordigen in de rechtszaak. Mocht de tolk nog niet beëdigd zijn, dan kan dit gebeuren door de voorzitter van de rechtbank.

   Het ontvangen van de documenten

   Zodra u het strafprocesrecht begrepen hebt en de zitting voltooid is, moet u wachten op de uitslag. U hoort al een eerste uitslag aan het einde van de zitting, maar door middel van een brief wordt u op de hoogte gesteld van de aanvullende informatie en een vaststelling van de gegeven uitslag. Een goede vertaler zorgt ervoor dat deze brief zowel in het Nederlands als de doeltaal bij u terechtkomt. Zo begrijpt u precies wat erin staat en weet u ook waar u aan toe bent vanaf dat moment.

   Ga voor de juiste bijstand

   Nu u weet wat er allemaal mogelijk is en waarvoor een tolk in de rechtbank een goede uitkomst is, kunt u voor uw eigen situatie bekijken wat de mogelijkheden zijn. Met behulp van deze professional laat u ieder proces weer soepel verlopen en staat u niet voor verrassingen met de uitkomst.