Talen Belgie - SIGV Coöperatie
Tolken en vertalen met een
maatschappelijke doelstelling
Selecteer een pagina

Wat zijn de kosten?

  VertalingTolkdienst

  Mijn taal staat er niet tussen

  Bel mij terug

  Wat zijn de kosten?

   VertalingTolkdienst

   Mijn taal staat er niet tussen

   Bel mij terug

   De officiële talen van België?

   Er zijn drie officiële talen in België: Frans, Nederlands en Duits met elk hun eigen taalgebied. Het gebruik van taal ligt regelmatig gevoelig in België.

   In Nederland is het eenvoudig. We hebben een hoofdtaal, het Nederlands en in een provincie wordt ook Fries gesproken. De talen in België liggen wat ingewikkelder. In België zijn de officiële talen Frans, Nederlands en Duits, maar liefst drie officiële talen dus. Daarom is België verdeeld in drie gewesten, het Vlaamse gewest waar Nederlands wordt gesproken, het Waalse gewest wat Franstalig België is en het Brussels gewest, wat neutraal zou moeten zijn en beide talen als officiële taal heeft. Toch leiden deze verschillende talen in België regelmatig tot strijd. Daarom raden we u aan om gebruik te maken van een vertaalbureau als u handel drijft in België of een tolk in te huren als u niet voldoende Frans spreekt.

   Ligt Brussel in Vlaanderen?

   Het hoofdstedelijke gewest Brussel wordt volledig omringd door Vlaanderen, maar toch ligt Brussel niet in Vlaanderen. Het is een eigen gewest dat officieel tweetalig is. Alle straatnaamborden en andere openbare borden zijn in twee talen opgesteld. Toch blijkt dat in de praktijk niet helemaal zo te zijn. Als u een winkel binnenloopt die van een Vlaming is en in het Frans begint, kan dat tot geïrriteerde blikken leiden. Andersom kan een Franstalige slager doen of hij u niet begrijpt als u uw bestelling in het Nederlands plaatst. Ook in de omliggende gemeentes zorgt de tweetaligheid van Brussel voor problemen. Dit zijn namelijk Vlaamse gemeentes, maar door de nabijheid van Brussel wonen er steeds meer Franstaligen. Om het Frans in Vlaanderen als taal zo veel mogelijk tegen te gaan, eisen sommige gemeenten dat inwoners een minimale kennis van het Nederlands moeten hebben om te mogen huren of geven ze officiële documenten alleen in het Nederlands af. Maar dat zorgt natuurlijk weer voor irritatie bij de Franstaligen.

   Waarom heeft België drie officiële talen?

   De verschillende talen in België zijn lang geleden ontstaan. Oorspronkelijk werd in België vooral in het Frans gesproken. De hogere kringen spraken voornamelijk Frans en het werd daarom als beschaafde taal gezien. In de tweede helft van de 19e eeuw kwam Vlaanderen echter in opstand en deden zij hun best om het Nederlands ook als officiële taal in te voeren. Uiteindelijk werd in 1898 het Nederlands gelijkgesteld aan het Frans. Toch was het toen nog niet klaar met de strijd. Politieke spelletjes en irritatie leidden tot conflicten, bijvoorbeeld de taalstrijd in de Voerstreek. Dit is een Vlaamse streek midden in Wallonië. Uiteindelijk werd besloten om België in drie gewesten op te splitsen en verder te gaan als federatie.

   Waarom leiden de verschillende talen in België tot strijd?

   De taalstrijd in België gaat natuurlijk niet alleen om taal. Het gaat vooral om cultuur en de taal is daar een uiting van. De strijd gaat voornamelijk tussen de Nederlandstaligen en Franstaligen. De Duitstaligen vormen maar zo’n klein gedeelte van de Belgen dat ze zich nauwelijks in de strijd mengen. Veel Vlamingen spreken ook een aardig woordje Frans, maar in Wallonië ligt dat anders. De Walen verwachten dat de communicatie in het Frans plaatsvindt als ze daarom vragen. Een Vlaming het echter niet waarderen als ze gedwongen worden om voortdurend Frans te spreken.

   Zaken doen in België

   Als u in België zaken doet, doet u er goed aan om u te verdiepen in het gebied waar uw potentiële zakenpartner zich bevindt en welke taal zijn of haar voorkeur heeft. Als u producten op de markt in België brengt, is het een goed idee om een gespecialiseerde vertaler Nederlands Frans of Frans Nederlands in de arm te nemen. Het gaat daarbij niet alleen om uitstekende kennis van de talen in België, maar vooral ook om kennis van de gevoeligheid van de taalgebieden. Zo voorkomt u dat u in de verkeerde taal met uw potentiële klanten communiceert. Denk niet dat u er als Nederlands bedrijf mee weg kan komen om uw producten alleen in het Nederlands aan te bieden. Dat kan u namelijk klanten kosten en u laat een grote afzetmarkt liggen. Een voordeel van de strijd tussen de twee talen in België is wel, dat zich hier veel mensen bevinden die uitstekend zowel Frans of Nederlands spreken. De beste tolken en vertalers Nederlands Frans en Frans Nederlands vindt u dan ook in en rond Brussel. Hier moeten immers alle documenten in beide talen worden opgesteld.