Waarom is het hebben van een tolk onmisbaar voor het strafproces? | SIGV Coöperatie
Tolken en vertalen met een
maatschappelijke doelstelling
Selecteer een pagina

Wat zijn de kosten?

  VertalingTolkdienst

  Mijn taal staat er niet tussen

  Bel mij terug

  Wat zijn de kosten?

   VertalingTolkdienst

   Mijn taal staat er niet tussen

   Bel mij terug

   Waarom is het hebben van een tolk onmisbaar voor het strafproces?

   Wilt u een strafproces zo soepel mogelijk laten verlopen, ondanks dat de tegenpartij een andere taal spreekt? Het kan lastig zijn om alles duidelijk te houden als de moedertaal anders is. Iedereen die betrokken is bij het proces moet volledig begrijpen wat er gebeurt en in staat zijn om een standpunt duidelijk te maken. Een tolk inhuren kan dan een goede stap zijn in het volledige proces. Deze zorgt ervoor dat alle rechten en plichten duidelijk zijn, de boodschap goed overkomt en er een gesprek op gang komt. Maar waarom is het een vereiste?

   Het rechtssysteem begrijpen

   Een tolk kan er tijdens een strafproces voor zorgen dat alles duidelijk is en er een gelijke behandeling komt voor iedereen. Iedereen die betrokken is bij een strafzaak moet namelijk de mogelijkheid hebben om te weten wat er allemaal gebeurt in de rechtszaak. Ook het overbrengen van een eigen standpunt is een gegeven waarbij stilgestaan dient te worden. Zowel de verdachten als de getuigen moeten daarom in hun eigen taal kunnen communiceren. Zo is het strafprocesrecht begrepen en kan er een duidelijke zaak op tafel komen te liggen.

   De rechten van betrokkenen

   Als u de Nederlandse taal niet goed spreekt, is het vaak lastig om te weten welke rechten u heeft in een strafproces. U kunt de wetten niet goed doornemen, maar weet ook niet wat er in de officiële documenten staat. Voordat u een vertaler van Nederlands naar Engels of een vertaler naar een andere taal inschakelt, kunt u een verzoek indienen bij de officier van justitie. Deze geeft u het recht op bijstand van een tolk tijdens de zitting. Deze professional helpt u om te begrijpen wat er in de zitting besproken is, maar kan ook zorgen dat uw standpunt duidelijk is.

   Wat doet de tolk precies?

   De rol van een professional bij het strafproces is voornamelijk wanneer de taal een barrière vormt om een eerlijke behandeling te garanderen. Denk door een handicap, maar ook vanwege het niet spreken van de Nederlandse taal. De tolk vertaalt dan alles wat er gezegd wordt tijdens de zitting, zodat alle betrokkenen weten wat er bij de zaak komt kijken. Daarbij kan het helpen om vooraf al te weten wat er in de uiteindelijke brief staat. Deze brief kunt u overigens laten vertalen door een vertaalbureau om te voorkomen dat iets niet duidelijk is.

   Zonder tolk geen rechtszaak

   Als tijdens het strafproces blijkt dat een van de betrokkenen de Nederlandse taal niet machtig is, is het onderzoek tijdelijk stilgelegd. Zelfs als er geen verzoek komt tot het gebruiken van een tolk staat er in de wet dat het onderzoek niet voortgezet mag worden zonder de bijstand van een tolk. Zowel uw rechten als die van betrokkenen tijdens het proces worden hierdoor niet aangetast door eventuele taalbarrières. Iedereen dient immers te weten welke rechten en plichten er zijn en wat er gezegd wordt tijdens de zitting. Gebeurt dit niet, dan kan dit ernstige gevolgen hebben voor de uiteindelijke uitkomst van het strafproces.

   Alleen gekwalificeerde tolken inhuren

   Dat het strafprocesrecht begrepen wordt, is dus een vereiste voor een goed verloop van het onderzoek. Daarom mag u uitsluitend gebruik maken van professionals met de juiste kwalificaties. Mocht een tolk al deelnemen aan een deel van het onderzoek dan mag deze niet op de zitting verschijnen. U kunt hierdoor rekenen op een onafhankelijke partij die u of een betrokkene professioneel bijstaat tijdens het proces. De vertalingen zijn hiermee betrouwbaar. Daarnaast moet een tolk gekwalificeerd en beëdigd zijn voor het strafproces. Deze beëdiging moet voorkomen dat er eventuele problemen in de toekomst plaatsvinden.

   Wraken volgens het rechtssysteem

   Is een bepaalde tolk niet geschikt voor het bijstaan van betrokkenen tijdens een strafproces? Dan toont het wetboek aan dat u de tolk mag wraken. Dit kan uitsluitend als er aantoonbare redenen zijn. U kunt dit aanvoeren in de rechtbank, waarna de rechtbank zo snel mogelijk een uitspraak kan doen. Het is dan wel van belang dat er een nieuwe tolk komt om de betrokkene bij te staan. Zorg er daarom voor dat u de redenen goed op een rij heeft staan en u het proces niet belemmert. Uiteindelijk moet er zo snel mogelijk een vervangende professional klaarstaan om de zitting voort te zetten.

   Officiële documenten laten vertalen

   Niet alleen tijdens het strafproces moet duidelijk zijn waar het over gaat en wat de rechten en plichten van de betrokkenen gaan. Ook de brieven, zoals de uitslag van de rechtszaak, moeten duidelijk zijn voor iedereen. Een goede vertaling is daarom een vereiste. Een professionele vertaler zorgt er niet alleen voor dat de teksten woord voor woord op papier komen te staan, maar ook alle relevantie bevatten en een duidelijke opbouw heeft. Een goede vertaalmachine zal een lap tekst namelijk niet goed vertalen, waardoor er onduidelijkheden en fouten in blijven staan. Het kan daarom aan te raden om net die stap verder te zetten en te voorkomen dat er later problemen ontstaan.

   Uw strafproces goed uitgevoerd

   Het hebben van een goede tolk kan een essentiële rol spelen in het verloop van een strafproces. Wanneer een van de betrokkenen de taal niet machtig is, kan het veel onduidelijkheden en andere problemen opleveren. Iedere betrokkene heeft het recht op een tolk en de hulp bij vertalingen om alles te begrijpen en een standpunt duidelijk te maken. Het kan een strafproces beter laten verlopen en voorkomen dat er een ongelijke behandeling is tijdens de rechtszaak. De uiteindelijke vertalingen van officiële documenten maken het volledig en zorgen dat het strafprocesrecht begrepen wordt door iedereen die bij de zaak betrokken is.