Wat houdt non verbale communicatie in? | SIGV Coöperatie
Tolken en vertalen met een
maatschappelijke doelstelling
Selecteer een pagina

Wat zijn de kosten?

  VertalingTolkdienst

  Mijn taal staat er niet tussen

  Bel mij terug

  Wat zijn de kosten?

   VertalingTolkdienst

   Mijn taal staat er niet tussen

   Bel mij terug

   Het belang van non verbale communicatie tussen culturen

   Bent u een tolk en wilt u het beste uit uw vertalingen halen door middel van non verbale communicatie? Of heeft u een gesprekspartner waar u een goed gesprek mee wilt kunnen voeren? Deze vorm van communiceren is vaak nog belangrijker dan wanneer u alleen het gesproken woord vertaalt. Een vertaler Nederlands Italiaans kan hiermee bijvoorbeeld ook tussen de regels door lezen. Maar wat is deze vorm van communicatie dan precies? En waarom heeft u het nodig voor gesprekken tussen culturen?

   Wat is non-verbale communicatie precies?

   Wil je een tolk inhuren? Dan krijgt u te maken met de non-verbale communicatie om dingen duidelijk te maken. Dit is de lichaamstaal en bepaalde gebruiken die het verhaal meer duiding geven. Bij de non verbaal betekenis kunt u onder andere denken aan het schudden van een hand, wenken en aankijken. Het verschil tussen verbaal en non verbaal is dus eigenlijk het spreken over een onderwerp of het gevoel uitdrukken door middel van gebaren en de houding van het lichaam.

   Wat is verbale communicatie?

   Naast de non verbale communicatie bestaat er ook een verbale communicatie. Maar wat is verbale communicatie dan precies? Dit is in feite hoe we onszelf in het dagelijks leven uitdrukken. Door middel van woorden, zinnen en gedachten spreken we over meerdere onderwerpen en geven we ons gevoel aan. De verbaal betekenis is dus alles wat in woorden is uitgedrukt. Bij verbale communicatie kunt u alles zeggen wat u wilt op dat moment, zelfs als u niet nadenkt over de gevolgen. Het hoeft daarom niet de waarheid te zijn. De non verbale communicatie maakt daarom een groot verschil bij vertalingen.

   Verschillende non verbale communicatie in culturen

   Non verbale communicatie bestaat overal. Iedere cultuur heeft een eigen manier van spreken. Tijdens het vertalen van teksten of gesprekken gaat het niet alleen om wat er gezegd is, maar ook om de lichaamstaal die hiermee gepaard gaat. Sommige culturen zijn bijvoorbeeld erg expressief, met veel fysieke aanrakingen. Denk aan Italië. Een knuffel en een kus is niet vreemd en wordt zelfs beschouwd als een gemeenschappelijke begroeting. In Japan buigt men juist weer en raakt u elkaar niet aan. Deze culturele eigenschappen dient u in acht te houden als u in een bepaald land bent.

   Een hand geven met verschillende betekenissen

   Bij nonverbale communicatie voorbeelden kunt u denken aan een hand geven. U ziet hierbij direct verschil tussen de verschillende culturen ter wereld. Iemand een hand geven heeft namelijk niet overal dezelfde betekenis. Zo zijn er verschillende culturen waarbij een handdruk langer duurt en warmer is. De linkerhand raakt de gevouwen hand, een elleboog of een deel van het jasje. In Turkije is een stevige handdruk juist agressief en onbeleefd. In Afrikaanse landen is een slappe handdruk vaak de standaard. In Islamitische handen schudden mannen vrijwel nooit de hand van vrouwen buiten het gezin, omdat dit niet beleefd is.

   Dicht bij of juist ver weg

   Een ander verschil tussen culturen en zelfs individuen met non verbale communicatie is dichtbij komen. Niet iedereen houdt ervan als u te dichtbij komt. Toch zijn er ook culturen waarbij het heel normaal is. Doet u zaken met iemand in China? Dan zult u merken dat iemand in uw persoonlijke ruimte stapt. Zowel vreemden als bekenden praten met veel aanrakingen. In andere culturen is het juist normaal om elkaar de ruimte te geven. De persoonlijke ruimte verschilt door opvoeding en cultuur. Als u er niet zeker van bent wat in bepaalde culturen geldt, dan kunt u zich het beste houden aan uw eigen comfort zone en letten op de non-verbale communicatie die iemand uitstraalt.

   Aanrakingen in iedere cultuur verschillend

   We hebben het ook al even gehad over aanrakingen. Het aanraken tijdens een gesprek behoort ook tot non verbale communicatie en kan een grote invloed hebben op de uitkomst van een gesprek. Het aanraken door een hand op de schouder te leggen moet u nooit doen. Lang niet overal is dit gewaardeerd. Binnen het Jodendom zal een man nooit een andere vrouw aanraken, zelfs niet vriendschappelijk. Ook in andere culturen is dit niet vanzelfsprekend. In Latino-culturen is het tegenovergestelde weer waar. Raak echter nooit iemands hoofd aan. In veel religies is dit beledigend en kan grote gevolgen hebben voor de verstandshouding.

   Gesprekken verlopen altijd anders

   Non verbaal kunt u zichzelf ook uitdrukken tijdens het voeren van een gesprek. Hoewel het praten over ‘koetjes en kalfjes’ een goede opening kan zijn voor een langdurig gesprek, kan het soms ook problemen opleveren. Nederlanders zijn vrij open en direct. De gesprekken die voor ons normaal zijn, zijn dat vaak niet voor anderen. Nonverbaal geven anderen veel signalen dat ze zich niet comfortabel voelen. Antwoord op de vraag ‘hoe gaat het’ kunt u het beste zo kort en bondig mogelijk houden. Zo weet u zeker dat u geen grenzen overschrijdt.

   Handgebaren niet overal bekend

   De handgebaren betekenis kan in veel culturen ook andere uitkomsten geven, wat bij een vertaalbureau vaak lastig te vertalen is. Denk bijvoorbeeld aan het aangeven dat u het eten lekker vindt. In Nederland gebeurt dit vaak met een zwaaiende beweging met de hand langs een oor. Maar: het is typisch Nederlands en andere culturen kennen dit niet. In sommige culturen wordt het zelfs als agressief gezien. Het is aan te raden om in dit geval gebruik te maken van verbale communicatie. Mocht u niet zeker weten of een bepaald handgebaar hetzelfde betekent, houdt het dan achterwegen. Hetzelfde geldt voor het wenken. In Nederland doet u dit met de handpalm omhoog en de wijsvinger, maar in andere culturen gebeurt het met de handpalm naar beneden.

   Wees voorzichtig met uw duim

   De duim omhoog doen is een van de andere non verbale communicatie voorbeelden. In veel landen is het een gebaar om aan te geven dat het oké is. Alleen kan het in sommige delen van de wereld ook verwarring opleveren, of erger. In Iran betekent het namelijk hetzelfde als het geven van een middelvinger. De opgestoken middelvinger zelf kennen ze in Iran juist weer niet. Daarnaast zijn er nog een aantal gebaren met de duim die iets anders betekenen. Het cirkeltje met de duim en wijsvinger betekent in de duiksport bijvoorbeeld dat alles goed gaat. In Japan staat het voor geld en kunt u de rekening met deze non verbale communicatie vragen. In Arabische landen is dit het boze oog, ook wel het symbool voor ellende. In Zuid-Amerika is het juist weer een obsceen gebaar.

   Sorry, slim of dom

   In Nederland kunt u uw hand opsteken met gespreide vingers in meerdere situaties om aan te geven dat iets u spijt. Denk bijvoorbeeld aan een verkeerde beslissing in het verkeer. Alleen kan dit gevaar u in landen als Griekenland juist in de problemen brengen. Hier staat dit gebaar bekend als scheldgebaar. Wees daarom voorzichtig. Daarnaast hebben we in Nederland een gebaar voor ‘dom’. Door met uw wijsvinger op het voorhoofd te tikken, geeft u aan dat iemand niet helemaal goed bij zijn hoofd is. Slim is juist weer een tikkend of draaiend gebaar bij de slaap. In Frankrijk betekent dit laatste gevaar echter dat iemand totaal gestoord is. Ook hier dient u dus voorzichtig mee te zijn.

   Aankijken of juist niet?

   Heeft u er ook wel eens bij stilgestaan wat voor gevoel u uitstraalt als u iemand aankijkt of juist wegkijkt tijdens een gesprek? Met aankijken associëren Nederlanders de eerlijkheid in de mens. Door weg te kijken, kan dit het gevoel geven dat u liegt. In andere delen van de wereld betekent het echter iets anders. Islamitische landen hebben als regel dat mannen en vrouwen elkaar niet in de ogen aankijken. Door weg te kijken, geeft u respect aan. Als u wel kijkt, kan dit zowel dreigend als seksueel worden beschouwd. Ook in Zuidoost-Azië kijkt men de gesprekspartner niet aan om respect te tonen. In de zakelijke wereld in Westerse landen is ook slechts 30 procent van het gesprek echt oogcontact.

   Lachen kent meerdere betekenissen

   Als iemand lacht, denkt u vaak dat deze persoon zich goed voelt. Toch is dit niet altijd het geval. Dat iemand lacht, wil immers niet zeggen dat deze persoon zich ook gemakkelijk voelt. Uit zenuwen of ongemakken kan iemand iets weglachen. In Aziatische culturen ziet u dit vaak terug. Aziaten lachen zelfs als u hen beledigt. In Oosterse culturen hechten ze veel waarde aan verwachtingen van het gezelschap. Het behouden van een glimlach is dan van groot belang. Interpreteer deze non verbale communicatie dus goed. Weet u het niet zeker? Zorg er dan voor dat u beleefd blijft in iedere situatie. Door alle non verbale signalen te bekijken, kunt u zorgen voor een goed gesprek. Zelfs als dit in een vreemde taal plaatsvindt.