Google vertalen wel of niet betrouwbaar? | SIGV Coöperatie
Tolken en vertalen met een
maatschappelijke doelstelling
Selecteer een pagina

Wat zijn de kosten?

  VertalingTolkdienst

  Mijn taal staat er niet tussen

  Bel mij terug

  Wat zijn de kosten?

   VertalingTolkdienst

   Mijn taal staat er niet tussen

   Bel mij terug

   Via Google vertalen: hoe betrouwbaar is dit eigenlijk?

   Wilt u uw teksten via Google vertalen? Tegenwoordig zijn veel teksten in meerdere talen nodig, omdat het voor bedrijven en andere doeleinden grote voordelen op kan leveren. Alleen bent u vaak niet in de gelegenheid om de teksten in iedere taal te verkrijgen. Denk bijvoorbeeld aan het niet hebben van een uitgebreide woordenschat of helemaal geen kennis van de vreemde taal. U bent dan al snel geneigd om gebruik te maken van de vertaalmogelijkheden van de zoekmachine. Maar is dit wel betrouwbaar? En krijgt u hier wel een volledig taalkundig correcte tekst uit?

   Dit is Google Translate

   Voordat we verder ingaan op het vertalen van uw teksten via Google Translate moet u eerst weten wat dit precies is. Google Translate, ook wel Google Vertalen genoemd, is een automatische vertaalservice van Google. Het is in 2006 gelanceerd, waarna er steeds meer talen en nieuwe ontwikkelingen bijgekomen zijn. U kunt de website of de bijbehorende app gebruiken voor het vertalen van losse teksten, maar ook enkele zinnen of woorden. Naarmate de tijd vorderde zijn er veel verbeteringen doorgevoerd, waardoor u meer mogelijkheden heeft en teksten krijgt die taalkundig beter worden.

   Bedoeld voor het vertalen van woorden

   Google vertalen was in eerste instantie geïntroduceerd voor het eenvoudig vertalen van woorden. Dit ziet u ook terug aan de manier waarop de vertaalmachine de vertalingsopdrachten uitvoert. De afzonderlijke woorden en zinnen worden vertaald in de gewenste taal, waarbij het woord voor woord principe blijft aangehouden. De belangrijkste grammaticaregels zijn hierbij wel in acht genomen. Bij het vertalen van langere stukken tekst merkte u echter wel dat er problemen ontstonden. U kon dus niet zomaar een volledig document laten vertalen door de machine.

   Het moderne neurale systeem geïmplementeerd

   Na verloop van tijd werd het moderne neurale systeem geïmplementeerd in de vertaalmachine. Dit systeem analyseert zinsfragmenten in plaats van woorden. De systematiek die hiermee gepaard gaat, zorgt dat de vertaalmachine kijkt naar de inhoud. De zinnen worden hiermee gescheiden van de losse woorden. Het resultaat is dat Google vertalen rekening houdt met de context van een stuk tekst. Dit geeft dus ook weer betere vertalingen. Desondanks draait het nog altijd om de woorden, waardoor de teksten lang niet zo goed zijn als met een menselijke vertaler.

   Is Google vertalen dan wel betrouwbaar?

   Nu u weet wat Google vertalen precies is, kunt u zich afvragen of u betrouwbare teksten kunt verkrijgen door gebruik te maken van de vertaalmachine. De machine gebruikt talloze statistieken, die een bepaalde interpretatie van de inhoud weergeven. Zo vertaalt de machine uiteindelijk de teksten. Google streeft er daarbij naar om perfect vertaalde teksten te leveren, die direct klaar zijn voor gebruik. Een van de redenen waarom veel professionele vertalers vreesden hun baan te verliezen tijdens het verder ontwikkelen van de machine.

   Nauwkeurigheid niet altijd gegarandeerd

   Met Google vertalen komt u er echter al snel achter dat het lang niet zo perfect is als het in eerste instantie lijkt. Als u vooral voor losse woorden of een aantal eenvoudige zinnen de vertaalmachine gebruikt, kunt u ervan uitgaan dat er een nauwkeurige vertaling komt. Voor langere stukken tekst of gehele documenten moet u zelf ook enige kennis van de vreemde taal hebben. De zinsconstructies lopen niet altijd goed, de woorden die gebruikt zijn passen vaak niet binnen de context en in sommige gevallen komt er zelfs een volledig andere vertaling uit. Het controleren van de tekst is daarom wel een vereiste.

   Geen instructies volgen of onderzoek doen

   Bij het vertalen van een document draait het vaak niet alleen om het vertalen zelf, maar ook het uitvoeren van bepaalde instructies. Een merknaam of andere persoonsnaam wilt u vaak niet vertaald hebben tijdens de uitvoering. Als u deze invult bij een vertalingswebsite als Google Translate kan het zijn dat deze merknamen mee vertaald worden in de aangegeven taal. U bent dan lang op zoek naar de woorden en moet alles weer terug veranderen in de gewenste naam. Daarnaast moet u soms onderzoeken of iets taal technisch wel klopt in een bepaalde context. Ook hier houdt de vertaalmachine geen rekening mee.

   Niet proeflezen met Google Vertalen

   Een ander nadeel dat u ondervindt tijdens het vertalen van uw teksten met Google Vertalen is op het gebied van proeflezen. U kopieert de tekst, plakt het in de vertaalmachine en vertaalt de tekst. Omdat u zelf de taal niet spreekt, kunt u de teksten niet controleren voordat u deze doorstuurt naar de desbetreffende persoon of plaatst op de website. Bij een vertaalbureau kunt u voorkomen dat er fouten in blijven staan. Een tweede vertaler zal namelijk alles controleren voordat u de teksten weer in handen krijgt. Het risico op grote fouten blijft hiermee beperkt.

   Back translations maken een verschil

   Het proeflezen kunt u deels wel zelf uitvoeren met Google Vertalen. U hoeft dus niet altijd een professional als een vertaler van Nederlands naar Spaans of voor een andere taal in te schakelen. U kunt gebruik maken van back-translations. In dit geval voert u de tekst opnieuw in, waarna u deze vertaalt naar de brontaal. Heeft u een tekst vertaald van het Nederlands naar het Spaans? Dan kunt u deze van Spaans terug vertalen naar het Nederlands om te zien of alles klopt. Zo kunt u controleren of de vertaling die gemaakt is door Google betrouwbaar genoeg is om te gebruiken. De grootste fouten kunt u er in dit geval zelf al uit halen.

   Grappen niet meenemen in de tekst

   Wat direct opvalt aan de vertalingen van Google Translate, is dat de vertaalmachine grappen niet als dusdanig herkent. Veel grappen in de brontaal komen namelijk niet goed over in de vertalingen. Zie het als een tolk die een bepaalde grap probeert over te brengen op iemand, zonder dat diegene de volledige context begrijpt. De creatieve inhoud gaat hiermee vaak verloren. Terwijl creativiteit vaak wel goed is om een tekst interessant te houden. Een ervaren vertaler zal daarom de grappen zo veel mogelijk in de teksten behouden, zodat u ook zeker weet dat deze overkomen op de lezer.

   Fouten in het begin niet gecorrigeerd

   Het kan ook zomaar zijn dat u zelf al fouten hebt gemaakt in de officiële tekst. Denk aan een handleiding, waarbij u iets aangeeft aan een bepaalde kant, terwijl het op het plaatje aan de geheel andere kant staat. Doordat de vertaalmachine alles klakkeloos overneemt van de tekst die u heeft geschreven, blijft deze fout er ook in staan. Dit is bij het inschakelen van een professionele vertaler een ander verhaal. In dit geval kijkt de professional namelijk niet alleen naar de teksten, maar ook naar de bijgeleverde plaatjes. Zo voorkomt u dat er fouten blijven staan en het niet meer duidelijk is voor de lezer.

   De vertrouwelijkheid gaat verloren

   Als u Google Vertalen gebruikt voor uw teksten moet u de servicevoorwaarden van de dienst accepteren. Maar heeft u deze eigenlijk wel eens doorgelezen? Zowel de voorwaarden als de privacy policy van de vertaalmachine maken het mogelijk omuw teksten te hergebruiken voor andere doeleinden. En hier gaat u dus automatisch mee akkoord als u de vertalingen wilt gebruiken. Bij een vertaalbureau heeft u dit probleem niet. In dit geval blijven alle persoonlijke gegevens beschermd en hoeft u zich geen zorgen meer te maken om de vertrouwelijkheid. Wel iets om rekening mee te houden als u een nieuwe vertaling uit wilt laten voeren.

   Google Vertalen of toch een tolk of vertaler?

   U kunt u afvragen of u beter gebruik kan maken van Google Vertalen of een tolk inhuren een betere keuze is. Een tolk is een professionele vertaler, die u helpt om een boodschap over te brengen. In dit geval hoeft u de teksten niet volledig te vertalen, maar kunt u de boodschap mondeling overbrengen en de beste resultaten behalen. Of u kiest voor een professionele vertaler die de documenten voor u vertaalt. Zo voorkomt u miscommunicatie en kunt u de beste resultaten behalen met de doelen die u heeft gesteld.

   Google Vertalen wel of niet gebruiken?

   Na het lezen van bovenstaande informatie kunt u zich afvragen of u Google Vertalen wel of niet moet gebruiken. U kunt de vertaalmachine goed gebruiken voor het vertalen van bepaalde woorden of enkele zinnen. De vertaalwebsite kan deze namelijk eenvoudig voor u samenstellen, zodat u alles in de gewenste taal heeft staan. Voor het vertalen van grotere lappen tekst of officiële documenten is het echter aan te raden om een professionele vertaler in te schakelen. Hier is de vertaalmachine namelijk niet betrouwbaar genoeg voor. U zult merken dat u betere resultaten behaalt als u de professional voor langere teksten inschakelt en zorgt er gelijk voor dat alle documenten bij de gewenste persoon terecht komen.