Brits-Engels vs Amerikaans-Engels? | SIGV Coöperatie
Tolken en vertalen met een
maatschappelijke doelstelling
Selecteer een pagina

Wat zijn de kosten?

  VertalingTolkdienst

  Mijn taal staat er niet tussen

  Bel mij terug

  Wat zijn de kosten?

   VertalingTolkdienst

   Mijn taal staat er niet tussen

   Bel mij terug

   7 verschillen tussen Brits-Engels en Amerikaans-Engels

   Met miljoenen mensen wereldwijd die Engels spreken is het geen verrassing dat er verschillende dialecten van de taal ontstaan. De verschillen tussen het Brits-Engels en Amerikaans-Engels zijn bijvoorbeeld zo groot, dat een Amerikaan en Engelsman soms moeite hebben om elkaar te verstaan. Vertaalbureau SIGV Coöperatie beschrijft 7 verschillen die voorkomen tussen het Brits-Engels en Amerikaans-Engels.

    

   1. Bezoekt u the cinema of the movies?

   De Amerikanen en Britten maken gebruik van verschillende woorden als ze naar de bioscoop gaan. Zo gaan de Britten naar the cinema, terwijl de Amerikanen the movies bezoeken. Op deze manier passen de Britten en Amerikanen talrijke andere woorden toe voor dingen in het dagelijkse leven. Een warme trui is in het Brits-Engels bijvoorbeeld een pullover of jumper, terwijl een Amerikaan ervoor kiest om een sweater aan te trekken. Vervolgens stapt u binnen in het apartment in New York, terwijl u in Londen op bezoek gaat in iemands flat. Een ander voorbeeld is de hood voor een motorkap in het Amerikaans-Engels, terwijl een Brit spreekt van een bonnet. In veel gevallen begrijpt u door de context wat de betekenis van een bepaald woord moet zijn.

    

   1. Spellingsverschillen: grey of gray?

   Het verschil in Engels is ook terug te vinden in de spelling van beide talen. Deze spellingsvarianten zijn ontstaan door Noah Webster. Hij stelde voor om Engelse woorden op te laten schrijven zoals ze daadwerkelijk klinken. Zo schrijft u in Brits-Engels behaviour, maar in het Amerikaans-Engels behavior. Ook bij het Britse woord colour kiezen de Amerikanen voor color. Dit heeft ermee te maken dat u niet te horen is bij het uitspreken van het woord. Een vliegtuig is in het Brits-Engels aeroplane, terwijl een Amerikaan praat over een airplane. Daarnaast spreekt een Brit over de kleur grey, terwijl een Amerikaan gray schrijft. Noah Webster wilde ooit het woord women aanpassen naar wimmen, maar dat is hem nooit gelukt.

    

   1. Enkelvoud of meervoud bij groepen

   Als het gaat om zelfstandige naamwoorden voor groepen hebben de verschillende soorten Engels ook variaties. Zo geldt bij Amerikaans-Engels ieder zelfstandig naamwoord voor een groep mensen de enkelvoudsvorm. Zo is een groep werknemers a team en groep muzikanten a band. Amerikaans-Engelse zinnen schrijft u bijvoorbeeld als "My team is working on the project" of "My favorite band has two shows". Bij Brits-Engels worden de leden van de groep geaccentueerd, waardoor het zowel om enkelvoud als meervoud kan gaan. Een Brit spreekt dan ook van "Our team are doing anything they can" of "My favourite band are doing two performances".

    

   1. De verleden tijd bij onregelmatige werkwoorden

   Wanneer het gaat over onregelmatige werkwoorden is er duidelijk een verschil tussen het Brits-Engels en Amerikaans-Engels. Amerikanen spreken bij learn bijvoorbeeld van learned, en bij dream van dreamed. De Britten passen echter ook een andere optie toe, met learnt en dreamt. Waar de Amerikanen vaak '-ed' aan het einde van het onregelmatige werkwoord plaatsen, zetten de Britten vaak de '-t' aan het eind. Ook passen de Amerikanen bij voltooid deelwoorden '-en' toe. Zo zegt een Amerikaan 'I haven't gotten an idea', terwijl de Brit spreekt van 'I haven't got an idea'. Waar in Brits-Engels alleen got voorkomt, beschikt het Amerikaans-Engels over got en gotten.

    

   1. De verschillen bij hulpwerkwoorden tussen Brits-Engels en Amerikaans-Engels

   Hulpwerkwoorden geven extra betekenis aan het hoofdwerkwoord in een zin. In Brits-Engels komt het hulpwerkwoord shall veelvuldig voor. Britten gebruiken dit werkwoord om bijvoorbeeld aan te geven dat iets in de toekomst zal gaan plaatsvinden, zoals 'I shall go to the doctor'. In het Amerikaans-Engels is shall al snel te formeel. Een Amerikaan spreekt eerder over 'I will go the doctor'. Ook in de vraagvorm verschilt het Brits-Engels van het Amerikaans-Engels. Zo zegt een Brit 'Shall I go to the doctor?', terwijl een Amerikaan vraagt 'Should I go the doctor?'. Wanneer een Amerikaan wil aangeven dat er geen verplichting is om iets te doen, passen ze het hulpwerkwoord toe met het woord not en het werkwoord need. Ter verduidelijking, in het Amerikaans-Engels zegt men 'You do not need to go the doctor'. In het Brits-Engels is de zin korter, doordat zij het hulpwerkwoord niet toepassen. Een Brit zegt in dit geval 'You needn't go to the doctor today'.

    

   1. De vragende vorm in het Brits-Engels en Amerikaans-Engels

   Een aangeplakte vraag stellen bij een zin komt relatief vaker voor bij de Britten dan bij de Amerikanen. Het gaat daarbij om een zin als 'It's quite sunny today, isn't it?'. Deze tag-questions gebruiken de Britten gemiddeld negen maal vaker dan de Amerikanen.

    

   1. Het verschil in accent tussen Brits-Engels en Amerikaans-Engels

   Het meest opvallende verschil tussen Brits-Engels en Amerikaans-Engels is het accent. De manier waarop een Brit en Amerikaan de nadruk op klinkers zetten is bijvoorbeeld verschillend. Bij het woord 'ballet' legt een Brit de nadruk op de a, waarbij de klanktoon stijgt. Een Amerikaans houdt echter de klank hetzelfde voor het gehele woord. Dit geldt ook voor woorden als advertisement of garage. Een ander voorbeeld is de '-ile' klank aan het einde van een woord. Zo spreekt een Brit het woord 'fertile' uit als 'fuh-tail', terwijl een Amerikaan praat over 'fur-tol'. Een 'mobile' is voor een Brit een 'meu-bail', terwijl een Amerikaan het uitspreekt als 'mo-bol'. Ook hierbij leggen de Amerikanen geen specifieke klemtoon op een bepaalde lettergreep. Ook de a-klank varieert. Een Brit spreekt eerder 'ah' uit, terwijl een Amerikaan praat met een 'eh'. Voorbeelden hiervan zijn woorden als 'after', 'can't', 'bath', 'ask' en 'class'. Ook de r-klank verschilt in het Brits-Engels en Amerikaans-Engels. Waar bij de Brit de r vrijwel niet te horen is, spreekt de Amerikaan de r juist hardop uit. Een ander voorbeeld is de t-klank in het midden van een woord. Zo spreekt een Amerikaan al snel met een d-klank, terwijl de Brit ervoor kiest om de originele t-klank te hanteren. In het Brits-Engels blijft het daarom 'better', terwijl in het Amerikaans-Engels hetzelfde woord als 'bedder' klinkt. Andere voorbeelden van dit soort woorden zijn water en bottom. Wat nog wel belangrijk is om hierbij op te merken, is dat zelfs de accenten binnen het Amerikaans-Engels en Brits-Engels verschillen. Zo spreekt iemand uit New York anders dan iemand uit Florida, en heeft iemand uit Londen een ander accent dan iemand uit Edinburgh.

    

   Overeenkomsten naast de 7 verschillen

   Ondanks de verschillen die tussen het Brits-Engels en Amerikaans-Engels op te merken zijn, hebben de talen uiteraard veel met elkaar gemeen. Als u de ene taalstijl onder de knie heeft, lukt het vaak ook om de andere taalstijl te begrijpen. Door regionale dialecten van bijvoorbeeld een Schot of een Texaan kan het echter wel lastig zijn om iemand direct te verstaan, zeker als de persoon gebruik maakt van specifieke uitdrukkingen die in de streek bekend zijn. Door de toenemende globalisering nemen echter de verschillen wel af, waardoor het begrip binnen het Engels voor elkaars taalstijl verbetert.

    

   SIGV Coöperatie voor Brits-Engels en Amerikaans-Engels

   Zoekt u een erkend vertaalbureau dat u kan voorzien van een vertaling of tolk? SIGV Coöperatie is in dat geval voor u de beste partner. Wij brengen u in contact met de beste native speakers in het Brits-Engels en Amerikaans-Engels. Of het nu gaat om een congres waarbij u een tolk wilt inhuren zodat er geen misverstanden bij de toehoorders ontstaan, of een document beëdigd wilt laten vertalen door een vertaler Nederlands Engels, wij gaan direct voor u aan de slag om de meest geschikte expert te selecteren. Doordat onze vertalers zijn opgegroeid in ofwel Groot-Brittannië ofwel de Verenigde Staten, zijn zij volledig op de hoogte van de genoemde taalverschillen. Daarnaast zijn onze vertalers en tolken opgeleid in diverse specialismes, zoals in de medische, financiële, juridische of marketingbranche. Doordat zij op de hoogte zijn van de juiste vakterminologie en het laatste nieuws binnen uw sector, weten zij een zorgvuldige en accurate vertaling neer te zetten. Dankzij de ISO-9001 en ISO-17100 certificaten heeft u de garantie dat het Engels aan hoogstaande kwaliteitsnormen voldoet. Wilt u meer informatie over de tarieven van onze vertaaldiensten? Of wilt u gelijk een vertaalopdracht bij ons indienen van of naar het Brits-Engels of Amerikaans-Engels? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via de website.