ChatGPT als vertaler versus een professionele vertaler
Tolken en vertalen met een
maatschappelijke doelstelling
Selecteer een pagina

Wat zijn de kosten?

  VertalingTolkdienst

  Mijn taal staat er niet tussen

  Bel mij terug

  Wat zijn de kosten?

   VertalingTolkdienst

   Mijn taal staat er niet tussen

   Bel mij terug

   ChatGPT vertalen

   De chatbot ChatGPT, gebaseerd op kunstmatige intelligentie, heeft voor behoorlijk wat ophef gezorgd sinds de lancering ervan. De chatbot is getraind in het opvolgen van instructies van gebruikers om een gedetailleerd en gewenst antwoord te geven. Het wordt op diverse plekken gebruikt, zoals in het onderwijs, en de antwoorden zijn soms amper te onderscheiden van door mensen geschreven werk. Ook bij vertalingen kan ChatGPT erg handig zijn, maar is de kwaliteit van deze ChatGPT vertalingen vergelijkbaar met vertalingen van professionele vertalers? Wat zijn de verschillen tussen ChatGPT en vertaalbureaus?

   Wat is ChatGPT en hoe werkt het?

   ChatGPT is dus een chatbot die is gemaakt op basis van kunstmatige intelligentie (KI) of Artificial Intelligence (AI). Hoewel chatbots al langer bestaan, is ChatGPT uniek vanwege de vloeiende, uitgebreide en menselijk klinkende antwoorden die worden gegeven. Daarnaast kan de tool een groot aantal onderwerpen bespreken met gebruikers. Een breed scala aan taken kunnen door ChatGPT worden uitgevoerd, zoals brainstormen, feedback geven op een bestaande tekst, nieuwe teksten schrijven en onderzoek doen. Het wordt nu al als een belangrijk hulpmiddel gezien in onder andere de academische wereld, de politiek en het bedrijfsleven.

   ChatGPT staat voor “generative pre-trained transformer” en is een deep learning-model gebaseerd op een enorme dataset van honderden miljarden woorden afkomstig van uiteenlopende bronnen. Hierdoor kan de tool geloofwaardige teksten produceren door te voorspellen welke woorden en zinnen horen bij een context die door een gebruiker is geschetst. De antwoorden van ChatGPT zijn dus gebaseerd op grote hoeveelheden tekst. Daarnaast traint de chatbot zichzelf continu door middel van een beloningssysteem om foute antwoorden te ontmoedigen en nuttige antwoorden juist aan te moedigen.

   Wie heeft ChatGPT gemaakt?

   ChatGPT is ontwikkeld en in november 2022 gelanceerd door het bedrijf OpenAI, wat in 2015 is opgericht door Elon Musk, Greg Brockman, Ilya Sutskever en Sam Altman. De laatstgenoemde is de huidige CEO van het bedrijf is. Wat begon als een non-profit organisatie ging in 2019 over naar for-profit bedrijf. Inmiddels is OpenAI geprezen voor het op een veilige en toegankelijke manier ontwikkelen van een AI-vertaler en -tekstgenerator. Daarentegen heeft het bedrijf ook kritiek ontvangen vanwege het niet prijs willen geven van de technische details van hun AI-modellen. Vooralsnog is ChatGPT gratis te gebruiken, maar aangezien het initieel als een onderzoeksvoorbeeld is uitgegeven, is het wellicht niet voor altijd gratis.

   Wat zijn de verschillen tussen ChatGPT en een professionele vertaler?

   Er zijn een aantal duidelijke verschillen tussen ChatGPT voor het vertalen van teksten met behulp van AI en een professionele vertaler of tolk van een vertaalbureau. Deze verschillen zijn met name zichtbaar op drie gebieden: betrouwbaarheid, consistentie en snelheid.

   Betrouwbaarheid

   Een eerste verschil tussen ChatGPT en vertaalbureaus is op basis van betrouwbaarheid. Bij een vertaalbureau en professionele vertalers is het vertaalproces altijd transparant en duidelijk. U krijgt een offerte voor de vertaalopdracht die u heeft aangevraagd, waarin informatie staat over de prijs en de procedure van het vertalen aan de hand van uw wensen. Bovendien kunnen vertaalbureaus allerlei soorten teksten vertalen, zoals Excel-bestanden, PowerPoints en Word-documenten. Na het vertalen wordt de tekst gecontroleerd door een revisor, wat ook bij SIGV Coöperatie altijd het geval is, zodat de vertaling correct is en van een hoge kwaliteit. Op deze manier bent u altijd verzekerd van een transparant vertaalproces en een hoge kwaliteit vertaling als eindproduct.

   ChatGPT gaat heel anders te werk en maakt bijvoorbeeld geen gebruik van vertaalgeheugens met bepaalde vaktermen en gewenste woorden. Het gebruikt simpelweg de beschikbare data uit de database, wat allerlei soorten informatie kan zijn en tevens van allerlei niveaus. Daarnaast kan de output van ChatGPT per zoekopdracht heel erg verschillen, zelfs als u twee keer hetzelfde aan de chatbot vraagt. Overigens kan ChatGPT ook alleen maar met platte tekst omgaan en niet met bepaalde layouts, Excel-bestanden of websites. Het is tevens onduidelijk wat er met de ingevoerde informatie wordt gedaan bij ChatGPT, terwijl vertaalbureaus altijd zorgvuldig met informatie omgaan. Al deze zaken tasten de betrouwbaarheid van ChatGPT als AI-tool voor het maken van vertalingen aan.

   Consistentie

   Vertaalbureaus bieden tevens voordelen ten opzichte van ChatGPT op het gebied van consistentie. Immers maken professionele vertalers gebruik van vertaalgeheugens die zijn afgestemd op een specifieke klant, waardoor de gewenste vertaling ontwikkeld kan worden. Hierbij kan een vertaling bijvoorbeeld specifieke vaktermen bevatten die een bedrijf onderscheiden van de concurrentie. Zodoende kunnen vertalingen van vertaalbureaus beter worden afgestemd op de wensen van klanten en specifieke vakgebieden.

   Een vertaalgeheugen is een database van vertalingen die eerder zijn gemaakt. Hierdoor kunnen vertalingen consistent gemaakt worden, waarbij ze ook overeenkomen met eerder geschreven vertalingen. Uiteindelijk verkleint dit tevens de kans dat er fouten gemaakt worden gedurende het vertaalproces. Bovendien kunnen klanten afspraken maken met vertaalbureaus en vertalers over de stijl waarin wordt geschreven, waardoor de vertaling beter is afgestemd op de wensen van de klant en de cultuur van de doeltaal waarnaar wordt vertaald.

   ChatGPT kan vaak ook kwalitatief goede zinnen in elkaar zetten, zowel in het Engels als in het Nederlands. Daarnaast kloppen de teksten van ChatGPT in het Engels, Nederlands of een andere taal vaak ook grammaticaal wel. Echter, de stijl van de aangeleverde teksten varieert nogal. Waar het ene moment een formele vertaling wordt geproduceerd, wordt het andere moment met dezelfde input een veel informelere tekst gegeven. Daarom is deze chatbot niet zo consistent op het gebied van stijl. Tevens kunnen vertalingen minder goed worden afgestemd op een specifiek bedrijf of de specifieke wensen van een bepaalde gebruiker.

   Voor simpele vertalingen kan ChatGPT dus zeker van dienst zijn, maar voor complexere vertalingen die bepaalde woorden en zinnen moeten bevatten, is het een minder consistente tool. U kunt bijvoorbeeld wel aangeven voor welke doelgroep de tekst bedoeld is, maar na verloop van tijd worden de gegeven instructies “vergeten” en zal de informatie weer minder goed aansluiten op de wensen van de gebruiker.

   Snelheid

   Tot slot is er een verschil op het gebied van snelheid tussen vertaalbureaus met professionele vertalers en ChatGPT. Een vertaler kan gemiddeld ongeveer 2.000 woorden per dag vertalen. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met wat opstarttijd, waarbij contact is met de klant en de juiste vertaler gezocht moet worden. Uiteindelijk moet er ook nog een kwaliteitscontrole worden uitgevoerd door een tweede lezer. Zo neemt het vertalen van een tekst van 10.000 woorden al snel zes of zeven werkdagen in beslag.

   Het ligt uiteraard wel aan de aard van de vertaling, hoe lang het vertaalproces in beslag neemt. Als het om een vertaling op een korte termijn gaat of bij een spoedaanvraag kunnen vertalingen sneller worden aangeleverd. Hier worden altijd duidelijke afspraken over gemaakt met de klant.

   ChatGPT is in dat geval een stuk sneller dan vertaalbureaus, hoewel er wel een verschil zit tussen de gratis en premium variant. Deze chatbot heeft immers geen dagen nodig om een vertaling te produceren, maar slechts een aantal minuten. De snelheid van deze AI-tool is wel afhankelijk van de OpenAI servers en het is al regelmatig voorgekomen dat er teveel aanvragen waren. Hierdoor konden gebruikers niet gelijk antwoord krijgen op hun vragen.

   Bovendien kan het systeem erg traag worden als er veel aanvragen zijn voor ChatGPT van verschillende gebruikers. In dit geval kan het even lang duren, of zelfs langer, voor er een zin op papier staat dan als deze door een mens geschreven zou zijn. En als u de pagina dan opnieuw laadt, is er het gevaar dat u alle eerder gegenereerde antwoorden kwijt bent.

   Wat zijn de implicaties van ChatGPT?

   ChatGPT is een groot succes en is nu al de snelst groeiende applicatie in de geschiedenis, aangezien het 100 miljoen maandelijkse actieve gebruikers heeft gekregen in een paar maanden tijd. Zodoende is het een grote stap in de ontwikkeling van AI-applicaties, wat positieve en negatieve gevolgen heeft voor de samenleving. De positieve effecten van ChatGPT zijn onder andere:

   • Het leidt tot een hogere productiviteit bij veel beroepen door het automatiseren van routinematige schrijftaken, zoals e-mails schrijven en administratieve taken.
   • Kleine teams en individuen kunnen gemakkelijker grotere projecten uitvoeren door bepaalde processen, zoals onderzoek doen en content genereren, te versnellen.
   • ChatGPT dient als interactieve onderzoeks-, leer- en schrijfassistent in de academische wereld.
   • De AI-tool bevordert creativiteit doordat het coderen en schrijven makkelijker en toegankelijker maakt voor mensen die hier moeite mee hebben. Ook kan er veel inspiratie uit de antwoorden van de chatbot gehaald worden.

   Aan de andere kant is er ook kritiek op de technologie, vanwege een aantal zaken:

   • ChatGPT kan foute informatie verspreiden, omdat het niet kan toegeven als het iets niet weet en nepnieuws kan creëren.
   • Het leidt tot academische ongelijkheid, doordat studenten AI-gegenereerde content als hun eigen werk kunnen presenteren.
   • Tevens werkt de AI-tool ontwrichtend voor veel beroepen, wat voor banenverlies kan zorgen.
   • De tool reproduceert daarnaast vooroordelen, omdat deze aanwezig kunnen zijn in de trainingsdata en beschikbare database.

    

   SIGV Coöperatie als erkend en betrouwbaar vertaalbureau

   Door de problemen die gepaard gaan met het gebruik van ChatGPT voor vertalingen is het niet de beste oplossing. Bij SIGV Coöperatie bieden we wel de ideale oplossing, namelijk de hulp van erkende vertalers en tolken met jarenlange ervaring. Bij ons kunt u bijvoorbeeld terecht voor een congrestolk of maak gebruik van de diensten van een van onze vertalers Nederlands Italiaans. Wij zijn onder andere een Italiaans vertaalbureau en helpen u met allerlei soorten vertalingen. Zo blijft het vertaalproces transparant en worden uw gegevens en informatie veilig gebruikt.

   U kunt bij ons terecht voor vertalingen in meer dan 250 talen, die we altijd maken met behulp van een vertaalgeheugen voor een hoge consistentie en betrouwbaarheid. Daarnaast worden onze vertalingen altijd zorgvuldig gecontroleerd door een eveneens erkende revisor. Hiermee waarborgen we de kwaliteit van uw vertalingen. Doordat wij geen winstoogmerk hebben, kunt u vertalingen overigens voor een scherpe en eerlijke prijs krijgen. Vraag een vrijblijvende offerte bij ons aan of neem contact met ons op en wij bespreken de mogelijkheden met u.

   ChatGPT is een handige AI-tool met veel gebruiksdoeleinden, maar voor een kwalitatieve, betrouwbare en consistente vertaling die is afgestemd op uw wensen kunt u bij ons terecht.