Op zoek de betekenis van AVG? Kijk bij SIGV Coöperatie
Tolken en vertalen met een
maatschappelijke doelstelling
Selecteer een pagina

Wat zijn de kosten?

  VertalingTolkdienst

  Mijn taal staat er niet tussen

  Bel mij terug

  Wat zijn de kosten?

   VertalingTolkdienst

   Mijn taal staat er niet tussen

   Bel mij terug

   Wat is de betekenis van de AVG?

    Op het moment dat u met uw bedrijf de internationale markt betreedt, is een vertaling van de Algemene verordening gegevensbescherming, oftewel AVG, in het Engels een must. Deze juridische wetgeving is in heel Europa van toepassing en dient daarom zorgvuldig te worden geformuleerd en vertaald. Wat is echter de betekenis van de AVG? Hoe kunt u de AVG in het Engels laten vertalen? En wat zijn hierbij de kosten voor de vertaling? Vertaalbureau SIGV Coöperatie geeft u graag antwoord op al uw vragen. Met een jarenlange ervaring bij het bemiddelen tussen tolken en vertalers enerzijds, en opdrachtgevers anderzijds, komt u direct in contact met de juiste vertaler voor uw project. Meer weten over een vertaler Nederlands Engels of tolk inhuren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via de website.

    

   Wat is de betekenis van de wet AVG?

    Als onderneming verwerkt u persoonsgegevens. De Algemene verordening gegevensbescherming, oftewel de afkorting AVG, zorgt ervoor dat de toepassing van deze gegevens met het oog op de privacy zorgvuldig verloopt. Sinds 2018 geldt deze wetgeving voor de gehele Europese Unie. Dit betekent dat de AVG ook van toepassing is op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens buiten de Nederlandse landsgrenzen. In Europees verband spreekt men van de General Data Protection Regulation, oftewel de afkorting GDPR. De betekenis van deze Europese regelgeving komt op hetzelfde neer als de Nederlandse AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens, kortweg de AP, houdt toezicht op ondernemingen met betrekking tot de toepassing van persoonsgegevens. Ook de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de AP staan vermeld in de AVG.

    

   Welke bepalingen in de AVG hebben de voornaamste betekenis?

    Binnen de AVG staan diverse bepalingen die gaan over de rechtmatige toepassing en verwerking van persoonsgegevens. De bepalingen van de AVG die hier met name van betekenis zijn, geven we hieronder weer:

   • U mag persoonsgegevens enkel verwerken op de manier die overeenstemt met de wetgeving. Zo moet voor de betrokkenen helder zijn wat de reden en de wijze is waarop u de persoonsgegevens toepast
   • U mag persoonsgegevens alleen gebruiken voor een gerechtvaardigd doel. Dit doel geeft u van tevoren duidelijk aan
   • De doelstelling van de verwerking van de gegevens moet overeenkomen met de doelstelling waarvoor de gegevens bij elkaar zijn verzameld
   • Voor de betrokkene moet de identiteit van uw organisatie en de doelstelling van de persoonsgegevens evident zijn
   • Als onderneming maakt u zo min mogelijk gebruik van de persoonsgegevens
   • Als organisatie let u erop dat de persoonsgegevens correct en actueel zijn
   • U dient de persoonsgegevens uitstekend te beveiligen. Voor een aantal vormen van persoonlijke data, bijvoorbeeld over ras, gezondheid en geloofsovertuiging, gelden zeer strikte regels

    

   Moet u de AVG in het Engels vertalen?

    De AVG, oftewel de GDPR in het Engels, beschermen alle burgers in de Europese Unie tegen onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens. Deze verordening geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor overheidsorganisaties en publiekrechtelijke instellingen. U dient als organisatie de relevante juridische kennisgeving op uw website te vermelden en aan potentiële bezoekers van uw website bijvoorbeeld om toestemming te vragen voor het verzamelen van persoonsgegevens. Als uw website in het Engels is vertaald, is het de vraag of u de AVG ook in het Engels dient te transformeren. Ondanks dat het niet expliciet in de wetgeving vermeld staat, heeft u als bedrijf wel de verantwoordelijkheid dat gebruikers hun rechten begrijpen. Wij raden dan ook aan om de AVG in het Engels op uw website aan te bieden.

    

   Welke informatie van de AVG moet in het Engels worden vertaald?

    Het Engels behoort tot een van de meest belangrijke talen wereldwijd. Door de AVG in het Engels te vertalen, begrijpen de meeste gebruikers de informatie op uw website. Een Engelstalige versie van de AVG zorgt er niet alleen voor dat u aan uw transparatie- en informatieplicht voldoet, maar helpt bovendien om taalkundige missers te voorkomen. Zo beperkt u de kans op de gang naar de rechtbank. Gebruikt u voor uw website cookies ter bevordering van uw marketing database? Dan moet iedere gebruiker hier nadrukkelijk toestemming voor verlenen. Het loont dan ook om dit toestemmingsformulier voor de gebruikers te vertalen. Daarnaast is het vertalen van juridische kennisgevingen en algemene gebruiksvoorwaarden een aanrader. Werkt u binnen de internationale markt met partners en aanbieders? Dan vertaalt u de relevante interne richtlijnen die te maken met hebben met de verwerking van de persoonsgegevens. U bent zowel als opdrachtgever als opdrachtnemer verantwoordelijk voor overtredingen van de verwerking van de persoonsgegevens.

    

   Vertaling van de AVG in het Engels: let op specifieke terminologie

    Een Engelse vertaling van de AVG kunt u niet enkel uitvoeren met vertaalmachines. Iedere zin dient namelijk zo goed mogelijk aan te sluiten op het origineel, zeker als het gaat om specifieke terminologie uit de AVG. Specialisten weten de betekenis van de AVG nauwkeurig te benaderen, waardoor misverstanden voorkomen worden. Overheidsorganisaties met de AVG als specialisme hebben veelal al een lijst van relevante terminologie geplaatst. Het gebruik van deze terminologie vraagt echter om vakinhoudelijke kennis van een deskundige. Zeker als het gaat om ondubbelzinnige formuleringen die zo gebruiksvriendelijk mogelijk zijn, is het van belang om een correcte vertaling op uw website te plaatsen. Dit geldt niet alleen voor zaken als het gebruik van cookies, maar ook een rechtsgeldige ondertekening van het formulier of de registratie van een nieuwsbrief. Het grootste gevaar bij het vertalen van de AVG in het Engels is dat de originele betekenis verloren gaat. Aangezien de bepalingen juridisch bindend zijn, kan iedere zin bij een verdediging in de rechtbank tegen u worden gebruikt. Daarom is het verstandig om een professionele vertaler in te schakelen als het gaat om het vertalen van de AVG in het Engels.

    

   De kennis van een expert bij vertaling AVG

    SIGV Coöperatie biedt u deskundige vertalers op het gebied van de AVG. Zij zetten uw vertaling om in een accurate en representatieve weergave van de brontekst, zodat er geen misverstanden ontstaan bij de gebruiker. Naast het verzorgen van een vertaling van hoge kwaliteit, heeft het inschakelen van een deskundige vertaler als voordeel dat hij of zij u van professioneel advies kan voorzien. Zo ondersteunt de vertaler u bijvoorbeeld specifieke culturele aspecten in de doeltaal en zorgen onze specialisten voor een vertaling die 'menselijker' is, waardoor de tekst prettiger leest. Dit leidt ertoe dat voor de gebruiker de tekst duidelijk en helder is. Een professionele vertaling door onze deskundigen leidt dan ook niet alleen tot bescherming van de doeltekst, maar ook tot een positief effect op uw merkimago bij (toekomstige) klanten. Wilt u meer informatie over het vertalen van de AVG in het Engels of de kosten van een vertaling? Neem dan vrijblijvend contact met SIGV Coöperatie op via de website.